Alapítvány

0 Shares

Iskolánkban alapítvány működik, amelyet l992. október 15-én Szepes Lajos címzetes igazgató hozott létre.

Az alapítvány céljai:

  • az iskola oktatási körülményeinek javítása, támogatása,
  • a tárgyi felszereltség korszerűsítése, a képzés technikai hátterének biztosítása,
  • a rendelkezésre álló vagyonból tanulmányi és sportversenyek szervezésének támogatása, jutalmazás,
  • az iskolai és diákhagyományok megőrzése, ápolása, rendezvények támogatása,
  • táborok, túrák, kirándulások, kulturális rendezvények anyagi támogatása,
  • tehetséges gyerekek támogatása, – a tanulók tanórán kívüli képzésének támogatása,
  • versenyeken, nyelvvizsgán, felvételi vizsgán, vetélkedőn való részvétel támogatása, jutalmazás,
  • hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlősége megteremtésének, továbbtanulásának támogatása (ösztöndíj, felzárkóztatás)
  • az idegen nyelvoktatás tárgyi feltételei megteremtésének a támogatása (folyóiratok, tankönyvek, hang- és videoanyagok)
  • minden olyan konkrét tevékenység támogatása, amely a tanulók egészséges személyiségének fejlődését eredményezi.

Programjaink között szerepel még játékvásár, papírgyűjtés szervezése. Mikulás- ünnepség alkalmából műsorral, ajándékkal kedveskedünk a gyerekeknek. Napközis és képzőművészeti kiállítás feltételeinek megteremtéséhez is hozzájárulunk. Szépítjük iskolánk udvarát virágokkal és padokkal. „Petőfisek a színpadon” rendezvényünkön – amely keretében a tehetséges tanulók mutatkoznak be a szülők, ismerősök előtt – büfét működtetünk.

Az alapítványt a szülők és a szponzorok tartják életben a támogatásaikkal és az adójuk 1 %-nak felajánlásával. 5 fős kuratórium irányítja, amelynek elnöke és egy tagja pedagógus, 3 főt, pedig a szülők delegálnak. A kuratóriumi tagok két éves megbízást kapnak, így egyre többen bekapcsolódhatnak a szervezet munkájába. Évente 4-5 alkalommal üléseznek, amely előtt pályázni lehet a fenti célok megvalósításáért. A döntések szavazás útján születnek. Köszönjük valamennyi szülőnek, kollégának, előző kurtóriumi tagnak, hogy sikeresen működhettünk.

Szilárd Krisztina

 


Tisztelettel köszönjük a szülőknek a nemes lelkű felajánlásaikat!

Tisztellettel köszönjük a szülőknek a nemes lelkű felajánlásaikat a 2015-ös évi SZJA 1% támogatással kapcsolatban.
Befolyt összeg: 594.075 Ft.

Szilárd Krisztina
„Oktatásért” Alapítvány elnöke

Barta Zsuzsanna
mb. igazgató


 

Tisztelt Szülők!

Köszönjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át iskolánk „OKTATÁSÉRT” Alapítványának ajánlották fel.

A kapott 195.750 Ft-ot az Alapító Okiratban megfogalmazott céloknak megfelelően használjuk fel.

Tisztelettel: Az alapítvány kuratóriuma

0 Shares