0 Shares

A Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola felső tagozatos osztályai a Petőfi 200 emlékévre készülve ma Petőfi-sétán vettek részt. A séta állomásai a következő helyszínek voltak: az Arany János utcában az evangélikus templom, ahol Petőfi elemi iskolája működött egykoron; a Szabadság téri OTP, amelynek helyén Petőfi rokonának háza állt, s itt kapott „kosztot és kvártélyt” a kis Petőfi; a Római Katolikus Főplébánia Aranyhomok felőli oldalánál a Szilády-nyomda emléktábla, a nyomdában Petőfi személyesen is megfordult; a Malom Center falán található egykori Korona fogadó emléktáblája, a fogadós tartotta fenn a Korona Színházat, ahol Petőfi vándorszínészként fellépett. A Városháza régi Levéltár felőli oldalán a Petőfi-emléktáblánál a rajta található idézetet memoriterként elszavalták a tanulók. Útjuk innen a Kossuth-szoborhoz vezetett, ahol az osztályok számát jelképező 23 szál, nemzeti zászlónk színeivel átkötött virágot helyeztek el, majd közösen elszavalták a Nemzeti dalt. A Petőfi-emlékhelyek megtekintése után néhányan elsétáltak olyan helyekre még, amelyek Petőfivel, a szabadságharccal összefonódnak, így megtekintették az Ókollégium (Református Jogakadémia) falán elhelyezett Jókai Mór emléktáblát, a Jókai utcán található Jókai Mór nevét, valamint a Piarista templom oldalán Táncsics Mihály és Klapka György nevét említő emléktáblákat. Az 5., 6. osztályosok a Bozsó Gyűjteményben bőrkokárdát is készítettek, s megemlékeztek arról, hogy az épület valamikor Klapka-ház volt. A tanulók a sétára már előzetes idézetekkel, kortörténeti szövegekkel készültek, melyeket a Petőfi-helyszíneken elszavaltak, elmondtak. A séta után az iskolában a Petőfiről hallottak alapján ötsoros módszerrel a legfontosabb gondolatokat, tényeket kiemelték az osztályok, mely rövid tömörítéshez az illusztráció a kokárda volt.

Míg a felső tagozat nagy költőnk életének a hírös városhoz kapcsolódó helyszíneit látogatta végig, az 1. – 2. évfolyam ünnepi műsorral kezdte a megemlékezést, s a délelőtt során valamennyi alsó tagozatos osztály az iskola épületében tartott Petőfi-sétáján négy helyszínen interaktív feladatokat oldott meg csoportokban. A helyes megoldásokért járó krajcárokat egy, nyomdai kivitelezésű Petőfi-portré puzzle kirakásánál válthatták be.

0 Shares