0 Shares

Angol-magyar/német-magyar két tanítási nyelvű osztály:

 

Bartha Rita

„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud.”

Móricz Zsigmond

Pedagógus diplomámat a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán szereztem, óvodapedagógus-általános iskolai tanító szakon. 25 éve vagyok tagja a gyakorló iskola nevelőtestületének. Munkám során kiemelten fontosnak tartom, hogy tanulóimat kellőképpen motiváljam. A motivált gyerekek teljesítménye sokkal jobb lesz, hiszen jó kedvvel fogja venni az „akadályokat”. Ez a gondolat vezetett a játékba épített tanulás megismeréséhez: társasjátékokat szoktam tervezni, ahol a gyerekek kötetlen formában kapcsolódnak be a tanulás folyamatába. A játékosság mellett azonban nem csökken az elsajátítandó tudásanyag mennyisége. Leginkább az a fajta tevékenység jellemez,, amelyben a tudás és a kreativitás a meghatározó elem.

Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen szereztem szakvizsgát; a gyerekek egyéni fejlődését, részképességek megerősítését, tehetségek kibontakozását segítem.

Számos szabadidős, pl. erdei iskolai programot szervezek tanítványaimnak.

Törekszem arra, hogy a rám bízott gyerekek nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben fejlődjenek. Tanítványaimon kívül a szülők is bizalommal fordulhatnak hozzám, hiszen gyermekeik fejlődését a mi együttműködésünk, közös gondolkodásunk viszi előre.

 

Matematika tagozatos osztály:

 

Székeli Andrea

„Arra taníts, hogy önálló lehessek, hogy büszke lehessek magamra! Hogy elgondolkozzam rajta, hogy képessé váljak rá, hogy eldönthessem, hogy véghezvigyem. Én magam!”
Maria Montessori

1994 óta tanítok Kecskeméten. Osztálytanítóként az alsó tagozat minden évfolyamán dolgoztam. 7 évig fejlesztő pedagógus voltam.

2014 óta állítom össze a Zrínyi Ilona Matematikaversenynek 2. osztályos feladatsorát hazánk és a határon túl élő magyar gyerekek számára.

A matematika tantárgy megszerettetése és a gondolkodás fejlesztése mellett fontos számomra az olvasástanítás, a gyerekek olvasóvá nevelése. Az iskolai hétköznapokban használom az élménypedagógiát mint tanítási és tanulási módszert. Az iskolai formális tanulási keretek mellett szeretem a projektmunkát, és szívesen élek az informális tanulás eszközeivel, így – lehetőség szerint – járunk színházba, múzeumba, kiállításra, erdei iskolába.

Minden osztályomban törekszem olyan alkotó, befogadó környezet megteremtésére, ahova a gyerekek szívesen járnak, ahol örömmel tanulnak.

 

Humán tagozatos osztály:

 

Gálné Kalapos Ildikó

„A gyermek olyan, mint a pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.”

 

 

A Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán végeztem 2002-ben tanító szakon, német műveltségterületen. 14 éve tanítok. Két gyermekem van.

Pedagógusként és szülőként is látom, hogy az iskolakezdés milyen nagy lépés egy kisgyermek életében, ezért igyekszem szeretetteljes, nyugodt légkört biztosítani. A tanítás során törekszem minél több érzékszerv bevonására, a játékos és a kooperatív módszerek alkalmazására. Osztálytanítói munkám során fontosnak tartom az összetartó közösség építését, a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítását és a pozitívumokra támaszkodó értékelést.

0 Shares