0 Shares

A 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 7. § alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21-22-én kell beíratni.

A Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskolában a beiratkozás helyi rendje a következő:

2022. április 21-én és 22-én 8 órától 19 óráig személyes jelenléttel az iskola titkárságán.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek TAJ-kártyája,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Kérjük, hogy kitöltve hozzák magukkal az alábbi linken található nyilatkozatokat:

0 Shares